So sánh gỗ sồi và gỗ tần bì thực tế nhất

Mỗi loại gỗ tự nhiên lại có đặc điểm và tính chất riêng biệt, không loại gỗ nào giống với loại nào. Tuy nhiên, trong ma trận hàng trăm loại gỗ tự nhiên lại có 2 cái tên dễ dây hiểu nhầm cho khách hàng. Đó chính là gỗ sồi và gỗ tần bì. 1. So sánh gỗ sồi và gỗ tần bì qua tính thẩm mỹ ♣ Gỗ sồi: dát gỗ màu sẫm hơn tần bì, màu sắc tuỳ thuộc vào loại sồi đỏ hay sồi trắng. thường có vân gỗ thẳng, mặt gỗ thô đều. bề mặt gỗ có các ghim gỗ hình tăm, răm như hạt mưa bản gỗ thường nhỏ hơn ♣ Gỗ tần bì:  có dát gỗ màu từ nhạt đến gần như trắng, tâm gỗ có màu sắc đa […]

xem thêm